CẢM NHẬN

Một nơi phục vụ chuyên nghiệp

Tôi cảm thấy yên tâm tuyệt đối với các món hàng mua tại Minh Long, Một nơi phục vụ thật nhiệt tình, chuyên nghiệp.

Các tin khác