CẢM NHẬN

Dịch vụ bảo hành sản phẩm

1.2 Thời gian trả bảo hành :
- Được đổi ngay sản phẩm mới 100% nếu sản phẩm bị hỏng trong vòng 1 tuần đầu sau khi mua hàng và thỏa mãn điều kiện bảo hành.
- Sản phẩm mua ngoài thời hạn 1 tháng sẽ được xử lý tối đa trong vòng 10 ngày làm việc
- Thời gian trả bảo hành có thể sớm hơn quy định. Tuy nhiên, trong trường hợp đến thời hạn hẹn trả bảo hành mà chúng tôi chưa có hàng trả, minhlonggift.vn sẽ tính thêm thời hạn bảo hành cho sản phẩm số ngày quá hạn đó.

- Trong một số trường hợp bất khả kháng , 2 bên có thể thoả thuận để tìm giải pháp tối ưu sao cho cả người bán lẫn người mua đều cảm thấy thoải mái.

Các tin khác