BỘ ĐỒ ĂN BỐN MÙA 32SP

 • Mã số: BỘ ĐỒ ĂN BỐN MÙA 32SP
 • Giá: 4.306.500 VNĐ
 • Mầu sắc:
 • Kích thước:
 • Phạm vi:
Holine: 0916.907.277
09798.16175

Mô tả

Bộ đồ ăn Bốn Mùa 6 người gồm 32 sản phẩm:

- 6 Bát cơm 10,5cm

- 6 Đĩa lót bát cơm 15cm

- 6 Chén nước chấm 9cm

- 6 Muỗng (Thìa)

- 2 Đĩa tròn 19cm

- 2 Đĩa súp 24cm

- 2 Đĩa tròn 25cm

- 1 Đĩa oval 37cm

- 1 Thố 24cm

4238408Bon Mua - FourSeason 03 4223620Bon Mua - FourSeason 01

 • BỘ ĐỒ ĂN DAISY CỎ TÍM 23SP

  MS: BỘ ĐỒ ĂN DAISY CỎ TÍM 23SP

 • BỘ ĐỒ ĂN CỎ TÍM 22 SP

  MS: BỘ ĐỒ ĂN CỎ TÍM 22 SP

 • BỘ ĐỒ ĂN HỒN VIỆT 33SP

  MS: BỘ ĐỒ ĂN HỒN VIỆT 33SP

 • BỘ ĐỒ ĂN LẠC HỒNG 33SP

  MS: BỘ ĐỒ ĂN LẠC HỒNG 33SP

 • BỘ ĐỒ ĂN HOA HỒNG 33SP

  MS: BỘ ĐỒ ĂN HOA HỒNG 33SP

 • BỘ ĐỒ ĂN THIÊN TUẾ 33SP

  MS: BỘ ĐỒ ĂN THIÊN TUẾ 33SP

 • BỘ ĐỒ ĂN DUYÊN QUÊ 33SP

  MS: BỘ ĐỒ ĂN DUYÊN QUÊ 33SP

 • BỘ ĐỒ ĂN AWAKENING 33SP

  MS: BỘ ĐỒ ĂN AWAKENING 33SP

 • BỘ ĐỒ ĂN THANH TRÚC 34SP

  MS: BỘ ĐỒ ĂN THANH TRÚC 34SP

 • BỘ ĐỒ ĂN THANH MAI 22SP

  MS: BỘ ĐỒ ĂN THANH MAI 22SP

 • BỘ ĐỒ ĂN NGỌC BIỂN 49SP

  MS: BỘ ĐỒ ĂN NGỌC BIỂN 49SP

 • BỘ ĐỒ ĂN HUYỀN THOẠI BIỂN 30SP

  MS: Bộ đồ ăn huyền thoại biển 30SP