BỘ ĐỒ ĂN CHIM LẠC 23SP

 • Mã số: BỘ ĐỒ ĂN CHIM LẠC 23SP
 • Giá: 671.500 VNĐ
 • Mầu sắc:
 • Kích thước:
 • Phạm vi:
Holine: 0916.907.277
09798.16175

Mô tả

Bộ ăn Chim Lạc 6 người gồm 23 sản phẩm:

- 6 Bát cơm 11cm

- 6 Đĩa lót bát cơm 15cm

- 6 Chén nước chấm 9cm

- 1 Đĩa tròn 22cm

- 2 Đĩa tròn 25cm

- 1 Đĩa sâu 23cm

- 1 Tô cao 20cm

2610201061

 • BỘ ĐỒ ĂN CHỈ XANH LÁ 23SP

  MS: BỘ ĐỒ ĂN CHỈ XANH LÁ 23SP

 • BỘ ĐỒ ĂN VINH QUY 23SP

  MS: BỘ ĐỒ ĂN VINH QUY 23SP

 • BỘ ĐỒ ĂN PHÚC LỘC THỌ 23SP

  MS: BỘ ĐỒ ĂN PHÚC LỘC THỌ 23SP

 • BỘ ĐỒ ĂN TỨ QUÝ 23SP

  MS: BỘ ĐỒ ĂN TỨ QUÝ 23SP

 • BỘ ĐỒ ĂN CHỈ XANH LÁ 22SP

  MS: BỘ ĐỒ ĂN CHỈ XANH LÁ 22SP

 • BỘ ĐỒ ĂN CHIM LẠC 22SP

  MS: BỘ ĐỒ ĂN CHIM LẠC 22SP

 • BỘ ĐỒ ĂN TỨ QUÝ 22SP

  MS: BỘ ĐỒ ĂN TỨ QUÝ 22SP

 • BỘ ĐỒ ĂN PHÚC LỘC THỌ 22SP

  MS: BỘ ĐỒ ĂN PHÚC LỘC THỌ 22SP