CẢM NHẬN

TUYỂN DỤNG THÁNG 5

Để mở rộng thị trường, Công ty Hoàng Phát Minh Long cần tuyển dụng thêm 05 nhân sự thuộc các vị trí sau: I./ 03 Nhân viên...

Chi tiết
1